HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Algemeen jachtnieuws
 
 
HVV Wijzigingen Soortenbesluit, bestrijding exoten
   
 

Vroeger was geen wetgevend kader beschikbaar voor het beheer van exoten. Dit zorgde soms voor onduidelijkheden, onder meer i.v.m. het gebruik van vuurwapens voor de bestrijding. Meer en meer besefte men dat invasieve exoten een bedreiging vormen voor de biodiversiteit. Op Europees vlak kwam een verordening tot stand om de problematiek van de invasieve exoten aan te pakken. De wijzigingen aan het Soortenbesluit bieden in Vlaanderen het wettelijk kader dat nodig is voor de uitvoering van deze Europese verordening. Tegelijk zorgen ze ervoor dat de onduidelijkheid rond exotenbeheer verdwijnt.

 

De voornaamste wijzigingen m.b.t. exotenbeheer zijn:


- Exoten kunnen het hele jaar door bestreden worden, zowel overdag als ’s nachts. Het gebruik van vuurwapens, luchtdrukwapens en gaswapens is echter enkel toegelaten van één uur voor zonsopgang tot één uur na zonsondergang.
- Op het vlak van wapens en munitie zijn zowel vuurwapens als luchtdruk- en gaswapens toegelaten. Enkel luchtdruk- en gaswapens waarbij gebruik gemaakt wordt van kogelpatronen voor getrokken loop met een diameter van minimaal 4,5 mm en een minimale trefenergie van 17 J op 35 meter van de loopmond zijn toegelaten. Voor de vuurwapens zijn alle vuurwapens toegelaten die ook voor de jacht gebruikt mogen worden conform het Jachtvoorwaardenbesluit. Het gebruik van vuurwapens, luchtdrukwapens en gaswapens is alleen toegestaan voor personen die in het bezit zijn van een geldig jachtverlof.
- Op het vlak van de middelen die, behalve wapens, kunnen gebruikt worden om exoten te vangen of het vangen of doden te vergemakkelijken (lokdieren, lokaas, …) zijn er ruime mogelijkheden. Bijlage 2 van het Soortenbesluit geeft een lijst van de middelen die verboden zijn. Deze lijst wordt van toepassing bij de bestrijding van exoten, maar er zijn enkele afwijkingen voorzien waarbij middelen verboden conform bijlage 2A wel gebruikt kunnen worden voor de bestrijding van exoten. Levende uitheemse lokdieren, akoestische hulpmiddelen, apparaten om vangstplaatsen te verlichten en kunstmatige lichtbronnen kunnen op die manier legaal gebruikt worden voor de bestrijding van exoten. Het gebruik van enkele middelen, zoals onder andere netten, levende-vangkooien en vallen is mogelijk onder voorwaarden.
- De bestrijding mag uitgevoerd worden door de eigenaar, de huurder, de exploitant, de grondgebruiker(s) en de bijzondere veldwachter. Derden mogen de bestrijding uitvoeren als ze schriftelijke toestemming hebben van één van de hiervoor genoemde personen.
 

 

De ruime mogelijkheden die er zijn voor de bestrijding van exoten impliceert een grote verantwoordelijkheid voor de bestrijder. Gebruik middelen die diervriendelijk zijn, voldoende selectief, veilig en verenigbaar met andere buitenactiviteiten. Deze principes zijn in algemene bewoordingen ingebed in het Soortenbesluit en stroken ook met de visie van HVV. Weidelijke jagers zorgen ervoor dat de jacht maar ook de bestrijding op een verantwoorde manier gebeurt.
 

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be