HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Algemeen jachtnieuws
 
 
HVV Amendementen over herziening EU-wapenrichtlijn positief onthaald
   
 

Door de dramatische gebeurtenissen in Parijs van 13 november 2015 werden een aantal ondoordachte beslissingen genomen m.b.t. de EU-wapenrichtlijn. Het dreigde te leiden tot een nooit eerder geziene aanval tegen het particulier legaal wapenbezit. HVV nam dan ook (i.s.m. Europese koepelorganisaties van de jachtverenigingen en een aantal lidstaten) onmiddellijk actie.

Onder leiding van FACE bereidde Hubertus Vereniging Vlaanderen een aantal amendementen voor aangaande de herziening van de EU-wapenrichtlijn. Hiervoor volgde HVV diverse zittingen in het parlement en namen we deel aan verschillende overlegmomenten van FACE.
De amendementen werden op 9 mei in de LIBE-commissie (Civil Liberties, Justice and Home Affairs committee) van het Europees Parlement gestemd en gezond verstand heeft duidelijk gezegevierd!
 

Let wel, dit is slechts de één van de adviserende stappen in het verhaal, maar we zijn alvast blij dat dit advies ons positief genegen is.
 

Volgende amendementen werden gestemd:


- Het voorstel om “Categorie B7” wapens voor sportschutters (‘military-style” wapens) te verbieden werd verworpen.
- Het voorstel om onbruikbaar gemaakte wapens strenger te reglementeren of zelfs verplichte registratie op te leggen werd verworpen
- Verzamelaars blijven buiten reikwijdte van de richtlijn
- Het voorstel om losse magazijnen te limiteren in kwantiteit, op te nemen in de lijst van ‘essentiële onderdelen van vuurwapens’ en verplichte registratie op te leggen over alle lidstaten van de EU werd verworpen. Hetzelfde geldt voor geluidsdempers.
- Het (socialistische) voorstel om een extra taks op te leggen voor vuurwapens en munitie werd verworpen.
- Terwijl essentiële wapenonderdelen gemarkeerd moeten worden, werd het voorstel om munitie te markeren verworpen.
- Lidstaten zullen nog steeds, onder bepaalde voorwaarden, militaire overschotten mogen verkopen aan burgers en licenties voor “Categorie A” vuurwapens en lichte wapens verlenen.
- Het voorstel om medische standaardtests voor de afgifte of verlenging van wapenvergunningen, en het voorstel om een standaard vervaldatum voor alle wapenvergunningen op EU-niveau op te leggen werd verworpen.
- Hoewel LIBE vraagt dat er in de Europese richtlijn verwezen moet worden naar ‘verplichte veilige opslag’ voor vuurwapens, moeten de voorwaarden hierrond overgelaten worden aan de interpretatie van elke individuele lidstaat.
- EU lidstaten moeten een gemeenschappelijke databank opzetten voor wapeneigenaars met licentie.


Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte van het verdere verloop .
 

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be