HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Algemeen jachtnieuws
 
 
HVV Soortenbesluit principieel goedgekeurd door Vlaamse Regering
   
 

Hubertus Vereniging Vlaanderen ijvert al langer voor een positief en werkbaar soortenbesluit. We zijn blij te vernemen dat de Vlaamse Regering vandaag een aantal belangrijke wijziging principieel goedkeurde.

 

Vooral de interpretatie van bijlage 3, op basis waarvan de jachtsector de rechtbekken kan bestrijden, was voor verbetering vatbaar. De nieuwe tekst bevestigt dat kunstmatige lokvogels bij bestrijding ingezet kunnen worden en stelt ook dat akoestische lokmiddelen in de toekomst gebruikt mogen worden. Daarnaast zal het gebruik van Larssen-vangkooien toegestaan worden voor het vangen van kraaien en kauwen en zal de ringplicht voor onze lokeksters en –kraaien vervallen.

Het toepassingsgebied van het soortenbesluit wordt eveneens verruimd met het oog op uitvoering van de Europese Verordening 1143/2014 betreffende de preventie en beheersing van invasieve exoten. Het besluit krijgt een extra hoofdstuk 4/1 en bijhorende bijlage 3/1 waarin de bestrijdingsmogelijkheden voor deze uitheemse soorten worden opgenomen.

 

Met deze wijzigingen past de Vlaamse regering het soortenbesluit aan overeenkomstig de internationale wettelijke verplichtingen inzake soorten uit de EU-Vogelrichtlijn en de EU-Habitatrichtlijn.


Het principieel goedgekeurde besluit wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Bij de definitieve goedkeuring van dit besluit zullen wij de inhoudelijke aanpassingen aan bijlage 3 en 3/1 natuurlijk uitvoerig toelichten.
 

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be