HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Algemeen jachtnieuws
 
 
HVV Wildschade voorkomen door te bestrijden
   
 

Eén van de gevolgen van het arrest van de Raad van State is dat de bijzondere jacht (voorlopig) niet meer mogelijk is. Wie deze vorm van jacht nog uitoefent is in overtreding en kan zijn jachtverlof verliezen. Dit is in eerste instantie zeer slecht nieuws voor de landbouwers. Voor de tweede maal in één jaar tijd verliezen ze de kans om met hulp van de jachtrechthouders op efficiënte wijze schade te voorkomen. De komende maanden zijn, onder andere in de groententeelt, heel wat gewassen gevoelig voor wildschade. Als de inzaai van de nieuwe teelten op gang komt, loopt het risico op wildschade nog verder op.

 

Wij moeten als jagers de landbouwers bijstaan waar mogelijk. Daarom informeert HVV u via deze weg over de mogelijkheden van bestrijding.

 

Opgelet: deze werkwijze is heel wat omslachtiger dan de bijzondere jacht, maar biedt een uitweg in dringende situaties!

 

Gelet op artikel 22 van het jachtdecreet kan elke eigenaar of grondgebruiker de schade door jaagbaar wild aan zijn gewassen, teelten, bossen of eigendommen, bestrijden door het wild terug te drijven of te (laten) doden. Deze bestrijding kan slechts uitgevoerd worden onder volgende voorwaarden:

 

 • Er is reeds schade op het perceel aanwezig.
  • In tegenstelling tot de bijzondere jacht, kan bestrijding maar worden uitgevoerd wanneer er reeds schade is.
 • De Code Goede Praktijk werd toegepast.
  • Hier vindt u een overzicht van de Code die relevant is voor jaagbaar wild.
 • De eigenaar of grondgebruiker maakt een melding van de bestrijding aan het ANB.
  • In tegenstelling tot de bijzondere jacht, is het hier de eigenaar of grondgebruiker die de melding moet maken.
 • De houder van het jachtrecht wordt schriftelijk in gebreke gesteld.
  • Hier vindt u een voorbeeld van een ingebrekestelling.
 • De eigenaar/grondgebruiker kan een bestrijder aanduiden.
 • De uitvoerder moet voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen van een Vlaams jachtverlof. Als de bestrijding uitgevoerd wordt met vuurwapens, is sinds 8 januari een jachtverlof vereist.
 • In veel gevallen wordt de jachtrechthouder zelf als bestrijder aangeduid, maar deze keuze ligt bij de eigenaar of grondgebruiker.
 • De bestrijding wordt uitgevoerd met het vuurwapen (met jachtverlof) of andere middelen conform het jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014.
 • De bestrijding wordt uitsluitend uitgevoerd op het perceel zelf waar schade is opgetreden.
 • De bestrijding gebeurt steeds tussen zonsopgang en zonsondergang.
  • Opgelet! Dit geldt ook voor waterwild en grofwild.

 

Sinds 8 januari 2016 is het, als gevolg van een wijziging van het jachtdecreet, niet meer nodig om de bestreden dieren aan te bieden bij het OCMW. Het vervoer van de bestreden dieren is toegelaten, maar het verhandelen is wettelijk niet mogelijk. Je kan de onder bestrijding gestrekte duiven, konijnen, … dus niet aanbieden aan de poelier.

 

Bestrijding van kraaiachtigen is geregeld via bijlage 3 van het Soortenbesluit. Deze bijlage wordt niet getroffen door het arrest van de Raad van State, wat betekent dat bestrijding van kraaiachtigen mogelijk blijft in zijn huidige vorm.

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be