HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Nieuws over HVV
 
 
HVV Beleidsmakers en burgers hebben felle kritiek op de revisie van de Europese Wapenrichtlijn
   
 

Na de aanslagen in Parijs van 13 november 2015 kwam de herziening van de EU-wapenrichtlijn in een stroomversnelling. Door de dramatische gebeurtenissen werden jammer genoeg een aantal ondoordachte voorstellen geformuleerd. Wat oorspronkelijk bedoeld was als een middel om terrorisme en illegale praktijken te bestrijden, dreigde te leiden tot een nooit eerder geziene aanval tegen het particulier legaal wapenbezit.

 

HVV nam samen met de Europese koepelorganisatie van de jachtverenigingen (FACE), en de lidstaten Duitsland, Bulgarije, Finland, Zweden, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk onmiddellijk actie tegen het te overhaast geformuleerde voorstel tot herziening van de Wapenrichtlijn. Politieke contacten werden aangesproken, bezorgdheden werden doorgegeven, objectieve en genuanceerde argumenten werden aangereikt.

 

Op de conferentie van het Europees Parlement van 2 maart 2016 werden de betrokken stakeholders gehoord en kreeg het voorstel scherpe kritiek. Zowel burgers, belangenorganisaties als Europese Parlementsleden namen het voorstel zwaar onder vuur. Europa gaf toe dat het voorstel ‘overhaast’ en ‘onaanvaardbaar’ moest worden genoemd. Het verslag van de FACE (Engelstalig) over de conferentie vinden jullie hier.

 

De Europese Commissie bekijkt nu verder hoe ze het voorstel kan aanpassen zodanig dat het haar doel, de bestrijding van terrorisme en illegale praktijken, niet voorbij schiet.

 

Concreet :

 

  • Beseft Europa dat een verbod op ‘semi-automatische wapens die op automatische vuurwapens lijken’ te vaag gedefinieerd is en door de lidstaten te vrij kan worden geïnterpreteerd. Daarom zal men een meer afgelijnde definitie formuleren, die geen problemen levert naar de regulier in gebruik zijnde jachtwapens
  • Over de verplichte medische test voor gebruikers van vuurwapens is nog geen eensgezindheid. Dit wordt verder bekeken.
  • Europa zal samen met de verschillende stakeholders werken aan de ontwikkeling van een uniform kenteken om wapens traceerbaar te maken.
  • Europa zal een uniforme manier ontwikkelen om wapens te activeren en te deactiveren.
  • Enkel irreversibel onklaar gemaakte wapens zullen in een andere categorie vallen dan het gebruiksklare wapen
  • Verkoop op afstand zal nog mogelijk zijn, maar volgens een duidelijk afgelijnd wettelijk kader. 

 

HVV is opgelucht dat de Europese Commissie teruggekomen is op haar oorspronkelijke voorstel, en dat de scherpe kanten van het voorstel al wat zijn bijgevijld.

 

Rond 23 maart 2016 wordt de amendementennota over de wapenrichtlijn van mevr. Vickery Ford, rapporteur bij de Europese Commissie, openbaar gemaakt. Dan zal er meer duidelijkheid zijn in welke richting het voorstel van de Commissie evolueert.

 

HVV blijft dit dossier opvolgen en onderneemt actie waar nodig .
 

 

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be