HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Algemeen jachtnieuws
 
 
HVV Ophokperiode verwilderde duiven
   
 

De Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond roept haar leden op om reisduiven op te hokken vanaf 19 december 2015 t.e.m. 03 januari 2016. Tijdens deze periode roepen zij de jager en jachtwachter op om verwilderde duiven te reguleren.

 

Verwilderde duiven zijn gedomesticeerde duiven die niet langer naar huis vliegen en een eigen leven gaan leiden. Gezien deze soort geen inheemse soort is -die het door de omgevingsfactoren zeer goed doet in stad en platteland- zien we dat steeds grotere populaties ontstaan. Ook de impact die ze kennen op de wedstrijdduiven door deze sterk te verstoren is niet te onderschatten. Dergelijke verwilderde duiven staan noch opgenomen in het jachtdecreet als jachtwild, noch opgenomen als beschermde soort in het soortenbesluit. Dit impliceert dat er, net als bijvoorbeeld Nijlganzen, tot op heden geen wetgeving van kracht is in verband met de regulering van verwilderde duiven.

 

De duivenliefhebbers wordt gevraagd om reisduiven op te hokken vanaf 19 december 2015 t.e.m. 03 januari 2016. In die tijdspanne worden wij als jagers en bijzondere veldwachters opgeroepen om afschot van verwilderde duiven te realiseren.

 

Indien u op deze vraag wenst in te gaan, moet u rekening houden met het volgende:

 • Gebruik van het vuurwapen voor het afschot van exoten en verwilderde gedomesticeerde dieren is toegestaan onder volgende voorwaarden die reeds door ANB in een visie werden neergeschreven:

• U bent in het bezit van een geldig jachtverlof, een andere wapenvergunning volstaat niet;

• Het wapen dat u hanteert is een voor de jacht geregistreerd wapen;

• Gebruik van lood- en zinkhagel is verboden;

• U kan uitsluitend op terreinen waarvoor een jachtplan neerligt afschot realiseren. Op andere terreinen is geen afschot mogelijk. Ook niet met een melding van bestrijding.

• Afschot van geringde duiven met eigenaar is verboden.

• Afschot binnen de 150 meter in de richting van woningen en gebouwen is verboden.

• Gebruik van andere dan voor de jacht geldende methoden (bv. klemmen, gif, …) komen niet in aanmerking voor deze actie.

• Duiven die tijdens deze acties worden gestrekt, mogen in geen geval gecommercialiseerd worden en dienen onmiddellijk te worden vernietigd.

 

Met Weidelijke Groeten

HVV-Team

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be