HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Algemeen jachtnieuws
 
 
HVV Nieuwe besluiten van de Waalse regering betreffende bijvoederen, gebruik van wapens en bestrijding
   
 

Op 17 september 2015 werden enkele belangrijke wijzigingen van de Waalse jachtwetgeving beslist door de Waalse regering. Het gaat hierbij om een herziening van het Besluit van de Waalse regering van 18 oktober 2012 over bijvoederen, van het Besluit van de Waalse regering van 22 september over het gebruik van wapens bij de jacht en van het Besluit van de Waalse regering van 18 oktober 2002 over de bestrijding van bepaalde wildsoorten.

 

Het wordt mogelijk om onder bepaalde voorwaarden, ten zuiden van Samber en Maas, een ‘nourrissage dissuasif’ (bijvoederen om schade te voorkomen) van everzwijn uit te voeren. Aanzitten bij kunstmatige voederplaatsen voor de jacht en bestrijding van grofwild en vos wordt mogelijk. De voorwaarden voor de bestrijding op everzwijn, houtduif en vos worden versoepeld.

 

We zetten de voornaamste implicaties voor de jager op een rijtje.

 


Herziening van het Besluit van de Waalse regering van 18 oktober 2012 betreffende bijvoederen

 

Deze herziening verscheen in het Belgisch Staatsblad op 25 september en ging van kracht 10 dagen na de publicatiedatum.

 

De ‘nourrissage dissuasif’ bij everzwijnen (het voederen van everzwijnen om schade te voorkomen) wordt ook toegestaan in de periode van 1 oktober tot en met 31 maart, waar dit vroeger enkel mogelijk was in de periode van 1 april tot en met 30 september.

 

Gedurende deze periode is het om de ‘nourrissage dissuasif’ toe te passen niet verplicht ten minste 50 ha bos in een geheel hebben. Ook de verplichting dat per 250 ha aaneensluitende bosoppervlakte slechts één bijkomende voederplaats mag worden aangelegd voor de ‘nourrissage dissuasif’ geldt niet tijdens de periode van 1 oktober tot en met 31 maart. De ‘nourrissage dissuasif’ moet geen permanent karakter hebben in deze periode.

 

Buiten de bovenstaande punten, moet de ‘nourrissage dissuasif’ in de periode van 1 oktober tot en met 31 maart aan exact dezelfde voorwaarden voldoen als bepaald voor de ‘nourrissage dissuasif’ in de periode van 1 april tot en met 30 september. Dat betekent onder meer dat het verboden blijft om mechanische middelen te gebruiken voor de bijvoedering en om silo’s te plaatsen in het bos.

 

Met uitzondering van de toelating van de ‘nourrissage dissuasif’ in de periode van 1 oktober tot en met 31 maart, zoals hierboven besproken, blijven de voorwaarden van het besluit van 18 oktober 2012 allemaal gehandhaafd. Voor onze leden maakten we een overzicht van de behouden en de aangepaste regels. Klik hier om dit overzicht te downloaden.

 

 

 

Herzieningen van het Besluit van de Waalse regering van 22 september 2005 over het gebruik van wapens in de jacht en het Besluit van de Waalse regering van 18 oktober 2002 over de bestrijding van bepaalde soorten wild.

 

Deze herzieningen verschenen in het Belgisch Staatsblad op 29 september 2015. Ze zijn ook van kracht sinds die datum.


A. Het gebruik van vuurwapens

Je mag met je jachtwapen op een hoogzit die minder dan 200 meter van een kunstmatige voederplaats ligt plaatsnemen, zowel voor de jacht als voor de bestrijding op hert, ree, damhert, mouflon, everzwijn en vos.

 

B. Bestrijding

De aanvrager van een bestrijding moet niet meer verklaren dat hij niet heeft bijgevoederd tijdens de jachtperiode. In de context van administratieve vereenvoudiging gelden alle mogelijk meldingsmiddelen waarbij de datum van verzending met zekerheid kan worden nagegaan.

 

Bestrijding van everzwijnen
o De bestrijding kan nog steeds uitgevoerd worden om ernstige schade aan gewassen te voorkomen, maar kan vanaf nu ook als preventieve maatregel voor de bescherming van de veeteelt en de flora, ongeacht of deze ‘flora’ onder landbouw valt of niet.
o De bestrijding kan, naast door de jachtrechthouder, ook uitgevoerd worden door de beëdigde jachtwachter aangesteld op het terrein waar de bestrijding plaatsvindt. Bij gebrek aan deze personen, kan de bestrijding worden uitgevoerd door een jachtrechthouder van een bebost jachtterrein dat grenst aan het jachtterrein waarop de bestrijding moet worden uitgevoerd of door zijn beëdigde veldwachter. Als ook dit niet mogelijk is, kan de bestrijding uitgevoerd worden door eender welke jager. De aanvraag tot de bestrijding wordt ingediend door de grondgebruiker of door voorgenoemde personen.
o Bij aanzienlijke schade aan gewassen of vegetatie kan de Minister of zijn afgevaardigde bestrijdingsdrijfjachten toestaan. Tijdens deze drijfjachten mag de jachtrechthouder ook zijn beëdigde jachtwachter mee laten bestrijden met een vuurwapen. Deze drijfjachten bij bestrijding kunnen enkel uitgevoerd worden met behulp van vuurwapens en na verwittiging van DNF. Deze drijfjachten kunnen zelfs tijdens het gemechaniseerd oogsten worden uitgevoerd.

 

Bestrijding van vos
De vos kan nog steeds geschoten worden met een vuurwapen, zonder voorafgaande aanvraag of goedkeuring. Sinds het nieuwe besluit is dit ook mogelijk tijdens gemechaniseerde oogstwerkzaamheden.

 

Bestrijding van de houtduif
o De periode voor de bestrijding van de houtduif op gelegerd graan wordt met een maand verlengd tot 30 september.
o Bovendien werden nieuwe periodes van bestrijding toegevoegd, namelijk:
- 1 maart tot 1 juli: in voederbieten en suikerbieten;
- 1 januari tot 1 juni: in luzerne en klaver;
- 1 maart tot 30 september: in teelten van andere peulvruchten;
- 1 mei tot 15 juli: in de bonenteelt;
- 15 april tot 1 juni: in de hennepteelt;
- 1 december tot 31 mei: in spinazieteelten.

 

De bestrijding mag uitgevoerd worden tot op een afstand van 50 meter rond de betrokken percelen.


 

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be