HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Algemeen jachtnieuws
 
 
HVV Wijzigingen aan het jachtdecreet
   
 

Op 30 juni werd het ‘Ontwerp van decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Jachtdecreet van 24 juli 1991’ goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Op 3 juli werd dit bekrachtigd door de Vlaamse Regering en maandag 20 juli verscheen het ‘Decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Jachtdecreet van 24 juli 1991' in het Belgisch Staatsblad. 

 

De wijzigingen aan het Jachtdecreet bieden in de eerste plaats een rechtsgrond aan een aantal wettelijke bepalingen die in de Jachtbesluiten van 25 april 2014 werden aangehaald. Zo wordt onder andere een duidelijke wettelijke basis geboden aan de bijzondere jacht, de schriftelijke jachtpacht en de nachtjacht op everzwijn. Een belangrijke wijziging is ook de vervanging van het beruchte ‘artikel 19’ van het jachtdecreet, dat het gebruik, het bezit en het vervoer van jachtmiddelen betreft. Daarnaast valt de verplichting om voor de Vlaamse Regering om de jachtopeningstijden minimaal om de vijf jaar te herzien weg.

 

Voor de jager op het terrein verandert er in eerste instantie niets. De bepalingen van het Jachtvoorwaardenbesluit en het Jachtadministratiebesluit blijven onveranderd gelden. Toch hebben de decreetswijzigingen een belangrijke impact op de jachtsector. Door de wijzigingen aan het decreet worden deuren geopend om bepaalde wijzigingen aan de jachtwetgeving te doen in de toekomst. Deze wijzigingen kunnen wel een duidelijke impact hebben op het terrein.

 

U kan hier de volledige tekst van het Decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Jachtdecreet van 24 juli 1991 nalezen. Hubertus Vereniging Vlaanderen maakte voor u ook een overzicht van de belangrijkste wijzigingen, waarin de wijzigingen, de mogelijke impact ervan op de jachtsector en de houding van HVV in deze worden toegelicht.
 

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be