HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Nieuws over HVV
 
 
HVV Het gebruik van radio’s tijdens de jacht: procedure 2015
   
 

Na verschillende besprekingen met het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) is de nieuwe procedure voor de licentie voor de radio’s voor 2015 gekend.
 

Het eerste goede nieuws is dat de 8 jachtfrequenties die verkregen werden in 2012 verder kunnen gebruikt worden. Zoals voordien mogen enkel professionele radio's gebruikt worden en enkel de 8 frequenties vermeld in de tabel op de achterkant van de vergunningen. Per regio zijn bepaalde frequenties toegestaan of verboden
 

Toekenning van de vergunningsprocedure
Elke persoon die gebruik wenst te maken van een professionele radio tijdens de jachtactiviteiten moet een aanvraag indienen met een daarvoor bestemd document. Dit document dient elektronisch of schriftelijk ondertekend te worden.
 

Het aanvraagformulier kan HIER worden gedownload.
 

Deze documenten kunnen elektronisch worden gestuurd naar het BIPT of via e-mail of per post naar RSHCB of BIPT.
 

Waarom een nieuwe procedure?
BIPT is verplicht te zorgen voor het effectief beheer van het elektromagnetische spectrum. Zij dienen de vergunde gebruikers de garantie te bieden dat deze ongestoord kunnen werken. Het Instituut moet zorgen voor een gelijke behandeling van burgers die rechtstreeks of onrechtstreeks zich richten naar het BIPT. Tijdens mogelijke controles wenst het BIPT vast te stellen dat er een band is tussen de gebruiker van de radio en de persoon waarvan de naam wordt weergegeven op het certificaat, en dit om misbruik zoals het delen van een licentie tussen meerdere gebruikers te voorkomen.
 

Eigenaar van de radio
De aanvraag van het certificaat kan gedaan worden via het door het BIPT opgemaakte formulier en kan dan verzonden worden naar de RSHCB of naar het BIPT. Elke vergunning wordt aangepast: de identiteit van de eigenaar van de radio verschijnt op de licentie. Indien één persoon meerdere licenties aanvraagt, dient hij eigenaar te zijn van deze radio’s en moet hij aanwezig zijn op de dag van de jacht. Het zal niet meer worden toegestaan om een radio met haar vergunning aan een andere persoon uit te lenen, tenzij men zelf ook aanwezig is. Een jachtgroep kan het gebruik van de radio met de aangepaste licenties toestaan mits ten minste één van de jachtverantwoordelijken aanwezig is.
 

Radio’s zonder licentie
Wij vermelden ook dat een aantal draagbare radio’s zonder licentie mogelijk zijn:
­- de UHF ontvangers of de VHF zonder zendmogelijkheden
­- PMR-446: dit zijn de voorgeprogrammeerde radio’s met 8 frequenties tussen de band 446,000-446,100 MHz voor de analoge toestellen en de band 446,100-446,200 MHz voor de numerieke toestellen met een kracht tot 0,5 Watt. Zij hebben weliswaar een zwakkere reikwijdte, zeker in heuvelachtig of bebost gebied.
­- de CB (Citizen Band): deze radio’s zijn goed gekend in de transportsector. Ze hebben 40 frequenties in de band 27 MHz met een kracht van 4 Watts. Zij dragen ongeveer 4 kilometer ver in open ruimte.
 

Controle
Het BIPT is gemachtigd om controles uit te voeren. Deze controleurs zijn officieren van de politie, verantwoordelijk voor de handhaving van de telecomwet. Vanwege hun status mogen zij de identiteit van de houder van de radio controleren op basis van de identiteitskaart. Zij controleren ook de geldigheid van de licentie. De originele licentie dient in de onmiddellijke nabijheid van de radio te zijn. Met andere woorden, men moet de licentie niet op zak hebben zoals een jachtverlof, maar het moet wel snel getoond kunnen worden. Zo mag de licentie bijvoorbeeld in de auto of in de jachthut liggen.
 

Tijdens de controle kijkt men tevens naar de conformiteit van de radio. Iedere amateurradio is verboden. De controleurs kunnen ook kijken naar de zendkracht van het toestel en/of het enkel op de acht voorbestemde kanalen kan gebruikt worden.
 

Kosten
Aanvraag via RSHCB
Administratieve kost: 15,40 euro/ aangevraagde licentie
Kostprijs: 14,20 euro per radio/per maand, dus 42,60 euro voor de maanden oktober, november en december, m.a.w. een totaal van 58 euro.
 

Dit bedrag wordt gestort op de rekening van RSHCB: BE03 0013 6097 6684 met de mededeling: “LicR15 + naam-voornaam-adres van de aanvrager”.
 

Het bedrag dient op hetzelfde ogenblik gestort te worden als het indienen van de aanvraag van de licentie. De licentie wordt binnen drie dagen opgestuurd, afhankelijk van de inning van de betaling.
Er is geen terugbetaling in geval van opheffing van de vergunning.
 

Aanvraag via BIPT
Opening van dossier: 148,11 euro
Kostprijs: 14,20 euro per radio/per maand, dus 42,60 euro voor de maanden oktober, november en december, m.a.w. een totaal van 190,71 euro.
 

Verhoging van de dossierkosten indien:
- De gebruiker zijn aanvraag te laat indient;
- De gebruiker verzoekt om een wijziging (verlenging van de geldigheidsduur van het certificaat, verandering in de samenstelling van het netwerk, het adres of andere)
- In het geval van opheffing van het certificaat stelt het BIPT een kredietnota op en voert een restitutie pro rato aan de resterende maand(en). Elke begonnen maand wordt niet terugbetaald.
 

Bron: RSHCB

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be