HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Algemeen jachtnieuws
 
 
HVV Studiedag '1 jaar nieuwe jachtreglementering - een evaluatie' - 4 juni 2015
   
 

 

Diverse wijzigingen aan de jachtreglementering door de jaren heen, alsook de voortschrijdende staatshervorming, hebben ertoe geleid dat zowel de overheid als de jagers door de bomen het bos niet meer zagen.
 

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid vatte daarom het plan op om de structuur van het jachtgebeuren grondig aan te pakken door middel van een Project Wet Integratie (PWI). Bij het uitwerken van het project werd de focus gelegd op drie punten: administratieve vereenvoudiging, grotere verantwoordelijkheid in hoofde van de jagers en de maximale vrijwaring van de handhaving. De nieuwe jachtteksten zijn in werking getreden op 1 juli 2014. Het ging daarbij om het Jachtopeningsbesluit, het Jachtvoorwaardenbesluit, het Jachtadministratiebesluit en het Soorten-schadebesluit. In uitvoering van een aantal artikels in deze besluiten zijn ondertussen ook ministeriële besluiten gepubliceerd, zoals het ministerieel besluit Code Goede Praktijk (CGP).


Nu de nieuwe jacht-reglementering bijna één jaar toepassing krijgt, is het moment rijp om deze grondig te evalueren. Verschillende sprekers zullen elk, vanuit hun specialisatie, deze oefening maken.
 

 

PROGRAMMA


9u00 - 9u30 : Ontvangst met koffie

 

9u30 - 9u35 : Welkomstwoord door de voorzitter-moderator

 

Edwin De Baene, attaché Dienst Wapenvergunningen Oost-Vlaanderen, auteur Handboek De Wapenwet

 

9u35 - 9u55 : Inleiding

 

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

 

9u55 - 10u45 : Algemeen kader van de nieuwe jachtreglementering

 

Bert Verbist, beleidsmedewerker ANB

 

10u45 - 11u05 : Koffiepauze

 

 

11u05 - 11u45 : Taken en bevoegdheden van de natuurinspectie

 

Mark Van den Meersschaut, diensthoofd natuurinspectie ANB

 

11u45 - 12u25 : Prioriteiten van HVV met betrekking tot de nieuwe jachtreglementering

 

Geert Ampe, advocaat en afgevaardigde van Hubertus Vereniging Vlaanderen

 

12u25 - 12u40 : Vragen en antwoorden

 

12u40 - 13u40 : walking lunch

 

13u40 - 14u20 : Werking van een wildbeheerseenheid (WBE)

 

Luc Ledoux, beheerder van vennootschappen en ondervoorzitter WBE tussen Leie en Schipdonk

 

14u20 - 15u00 : Goedkeuring van de jachtplannen

 

Didier Detollenaere, arrondissementscommissaris

 

15u00 - 15u20 : Koffiepauze

 

15u20 – 16u00 : Overzicht belangwekkende rechtspraak inzake de jacht in Vlaanderen

 

Ewoud De Vidts, advocaat

 

16u00 - 16u30 : Commentaar en slotbeschouwingen

Peter De Smet, advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Gent

 

16u30 - 16u45 : Vragen en antwoorden
 


Meer info over of inschrijven voor deze studiedag vind je hier
 

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be