HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Algemeen jachtnieuws
 
 
HVV Landbouwschade voorkomen door bestrijden
   
 

Sinds enkele weken zien we landbouwers af en aan rijden naar hun akkers. Zij zijn druk in de weer met het nieuwe plantgoed. Het resultaat hiervan wordt nu reeds duidelijk: de velden worden alsmaar groener. Laat deze jonge planten en scheuten - denk maar aan spruiten, bloemkolen, witloof, … - nu net het voedsel bij uitstek zijn voor houtduiven, konijnen, eenden, en zelfs everzwijnen. Landbouwers zijn nu zeer alert en willen hun gewassen optimaal beschermen. Naast de toepassing van de Code Goede Praktijk die sinds 1 juli 2014 van kracht is, roepen zij de hulp van jagers in voor de uitvoering van de bijzondere jacht om wildschade te voorkomen.


Door het arrest van de Raad van State dat weldra in het Belgisch Staatsblad zal verschijnen, is het gebruik van de bijzondere jacht echter niet meer rechtsgeldig. Iedereen die deze vorm van jacht nog uitoefent, is in overtreding en kan dus zijn jachtverlof verliezen.


Het wegvallen van de mogelijkheid van de bijzondere jacht is op de allereerste plaats zeer slecht nieuws voor de landbouwers. Zij verliezen de kans om met hulp van de jachtrechthouders op efficiënte wijze schade te voorkomen.
 

Toch moeten wij deze landbouwers bijstaan waar mogelijk. Daarom informeert HVV u via deze weg over de mogelijkheden van bestrijding.


Opgelet: deze werkwijze is heel wat omslachtiger dan de bijzondere jacht, doch biedt een uitweg in dringende situaties!


Gelet op artikel 22 van het jachtdecreet kan elke eigenaar of grondgebruiker de schade door jaagbaar wild aan zijn gewassen, teelten, bossen of eigendommen, bestrijden door het wild terug te drijven of te (laten) doden. Deze bestrijding kan slechts uitgevoerd worden onder de volgende voorwaarden:
 

 • Er is reeds schade op het perceel aanwezig.
  • In tegenstelling tot de bijzondere jacht, kan bestrijding maar worden uitgevoerd wanneer er reeds schade is.
 • De Code Goede Praktijk werd toegepast.
  • Hier vindt u een overzicht van de Code die relevant is voor jaagbaar wild.
 • De eigenaar of grondgebruiker maakt een melding van de bestrijding aan het ANB.
  • In tegenstelling tot de bijzondere jacht, is het hier de eigenaar of grondgebruiker die de melding moet maken.
 • De houder van het jachtrecht wordt schriftelijk in gebreke gesteld.
  • Hier vindt u een voorbeeld van een ingebrekestelling.
 • De eigenaar/grondgebruiker kan een bestrijder aanduiden.
 • De uitvoerder moet voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen van een Vlaams jachtverlof.
  • In veel gevallen wordt de jachtrechthouder zelf als bestrijder aangeduid, maar deze keuze ligt bij de eigenaar of grondgebruiker.
 • De bestrijding wordt uitgevoerd met het vuurwapen (met jachtverlof) of andere middelen conform het jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014.
 • De bestrijding wordt uitsluitend uitgevoerd op het perceel zelf waar schade is opgetreden.
 • De bestrijding gebeurt steeds tussen zonsopgang en zonsondergang.
  Opgelet! Dit geldt ook voor waterwild en grofwild. Toch moeten wij de landbouwers bijstaan waar mogelijk. Daarom informeert HVV u via deze weg over de mogelijkheden van bestrijding.
 • Het gestrekte wild wordt aangeboden aan het OCMW.
  • In de praktijk zal het OCMW dit wild moeten weigeren om redenen van voedselveiligheid, maar een aanbieding is vereist. U vraag best een geschreven verklaring van het OCMW dat u het gedode wild heeft aangeboden.

HVV zet alles in het werk om opnieuw een wettelijke basis te creëren voor de bijzondere jacht als noodzakelijk onderdeel van een duurzaam wildbeheer met een sociale, economische en ecologische dimensie. Dit vraagt enige tijd. Wij houden u op de hoogte. 

 

 

 

De lezer van dit artikel aanvaardt uitdrukkelijk dat HVV vzw, haar bestuurders en medewerkers niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het geval dat deze informatie op een vergissing zou berusten. Hij/zij wordt geacht zelf op de hoogte te zijn van de jachtwetgeving.

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be