HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Algemeen jachtnieuws
 
 
HVV Waakzaamheid Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen
   
 

Graag vestigen wij uw aandacht op een recent verschenen bericht afkomstig van het ANB, dat handelt over de waakzaamheid voor Afrikaanse varkensperst bij everzwijnen.

 

In Polen en Litouwen werd begin dit jaar Afrikaanse varkenspest (AVP) aangetroffen bij everzwijnen.

AVP is een virale infectie die varkensachtigen treft, zowel gedomesticeerde als in het wild voorkomende (everzwijnen).

Het virus is aanwezig in het bloed, de weefsels, de urine, de uitwerpselen, de uitscheidingen en afscheidingen van zieke dieren.

Het is resistent in de weefsels van de dieren.
Het virus is erg besmettelijk en vaak dodelijk voor varkensachtigen. De ziekte kan zich potentieel snel en op grote schaal verspreiden.

Er bestaat geen specifieke behandeling voor AVP.
Het virus is niet besmettelijk voor de mens.

 

Het varkenspestvirus kan langdurig aanwezig blijven bij in het wild levende everzwijnpopulaties. Daardoor zorgen besmette wilde populaties voor een constante bedreiging voor gedomesticeerde varkens.

 

Het virus dat AVP veroorzaakt komt momenteel niet voor bij gedomesticeerde en in het wild levende zwijnen in België. Gezien het optreden van AVP grote economische gevolgen kan hebben voor de varkensteeltsector, is het belangrijk dat een verspreiding van de infectie naar België wordt voorkomen. Jagers kunnen hierbij een belangrijke bijdrage leveren door het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen bij jachtactiviteiten in buiten- en binnenland en door mee te werken aan de surveillance van AVP bij in het wild levende everzwijnen.

 

Jagers in Vlaanderen kunnen helpen om deze bedreiging voor de varkensteeltsector te beperken door deel te nemen aan de lopende surveillance van ziekten bij in het wild levende everzwijnen. Je vindt alle informatie om hieraan mee te werken op http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Soortenbeleid/Ziekten/Brucellose/Everzwijn.aspx

 

Daarnaast is het belangrijk te weten dat het varkenspestvirus zeer resistent is en kan meegedragen worden na jachtactiviteiten in het buitenland waar het virus voorkomt. Daarom is het belangrijk dat jagers die in het buitenland in besmet gebied gaan jagen de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om insleep van varkenspest naar België te voorkomen:

 

Overzicht preventieve maatregelen bij jachtactiviteiten in het buitenland

  • Na de jacht handen wassen met water en zeep.
  • laarzen en gebruikte materialen die in contact zijn geweest met een wild zwijn grondig reinigen. Een goede reiniging wordt gerealiseerd door eerst met een borstel het ergste vuil te verwijderen. Vervolgens alle oppervlakten met water en zeep schoonmaken en laten drogen.
  • Voertuig ter plekke of in een nabijgelegen wasstraat reinigen (inclusief wielkasten). Ook vuil geworden oppervlakten binnenin het voertuig (bv. voetmat) reinigen. Zittingen kunnen van te voren worden afgedekt met plastic.
  • Kleding wassen op 40°C of 60°C met een hoofdwasmiddel (wit).
  • Geen jachthonden meenemen naar besmette gebieden in het buitenland.
  • Tenminste 72 uur volgend op het contact met het wilde zwijn geen varkensbedrijven bezoeken. Jagers met een beroepsmatige binding met gehouden varkens worden overigens geheel afgeraden te jagen in besmette gebieden. 

 

 
Bijkomende informatie omtrent Afrikaanse varkenspest kan je terugvinden op http://www.favv.be/dierengezondheid/varkenspest/ en http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_content&id=180&Itemid=182&lang=nl

 

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be