HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Algemeen jachtnieuws
 
 
HVV Dan toch geen everzwijnen uitgezet in Brugge!
   
 

Sinds 2010 zien we een exponentiële stijging van het aantal everzwijnen in de regio rond Vloethemveld bij Brugge. Meermaals werd in de media geopperd dat dit veroorzaakt werd door de jagers die maar al te graag everzwijnen uitzetten om een zo groot mogelijke bejaagbare populatie te bekomen. Na wetenschappelijk onderzoek kunnen deze insinuaties nu eindelijk definitief van de baan geschoven worden!

 

Er werd in 2012 en 2013 genetisch onderzoek verricht op everzwijnen die voorkomen in Zedelgem en Jabbeke. Dit onderzoek wijst uit dat er geen nieuwe dieren werden geïntroduceerd, noch van de oorspronkelijke populatie, noch van een andere populatie. “Het lijkt het erop dat de dieren in staat zijn zich snel voort te planten.”, zegt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

 

Sinds 2006 worden in de regio rond Vloethemveld everzwijnen waargenomen. Tot 2010 leek het aantal dieren te verminderen, maar vanaf 2011 werden opnieuw meer everzwijnen waargenomen. "Stilaan kwamen er ook meer meldingen van schade aan gewassen door everzwijnen", zegt Peter Breyne (INBO). "Sommigen vermoedden dat er tussen 2011 en 2013 nieuwe dieren werden uitgezet."

Uit het DNA-onderzoek op 127 dieren blijkt nu dat alle everzwijnen in de omgeving van het Vloethemveld (Zedelgem/Jabbeke) nauw verwant zijn en sterk afwijken van andere populaties in Limburg of Wallonië. "De analyses tonen verder aan dat de genetische diversiteit doorheen de tijd afneemt", zegt Breyne.
 

Volgens Peter Breyne is dit ondermeer het gevolg van de kleine populatiegrootte. Daarnaast werkt de bejaging dit ook in de hand doordat de populatie in 2010 sterk gereduceerd werd. "Waar de initiële populatie waarschijnlijk bestond uit één groep verwilderde dieren, geven de resultaten en aanvullende simulaties aan dat er sindsdien geen nieuwe dieren werden bijgeplaatst. Zelfs de bijkomende uitzetting van slechts één individu zou volgens de simulaties opgemerkt moeten worden omdat de genetische diversiteit dan waarneembaar zou gestegen zijn, wat hier niet het geval is."

 

Bron: Belga
 

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be